#रमेश महाले

#Mumbai26/11: ...तर ३ वर्षांत सुटका होऊन पाकिस्तानात गेला असता कसाब!

मुंबईNov 26, 2018

#Mumbai26/11: ...तर ३ वर्षांत सुटका होऊन पाकिस्तानात गेला असता कसाब!

जेव्हा कसाबला फाशी देण्यासाठी घेऊन जात होतो तेव्हा तो मला म्हणाला,'महाले सर तुम्ही जिंकला मी हरलो'