महाराष्ट्र शिक्षण

महाराष्ट्र शिक्षण - All Results

10 वी व 12 वीच्या पुरवणी परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर

Jun 12, 2019

10 वी व 12 वीच्या पुरवणी परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ. 10 वी) व उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.12 वी) पुरवणी परीक्षेचे वेळापत्रक बुधवारी जाहीर केले आहे.