Elec-widget

#जपान

Showing of 14 - 27 from 200 results
आपलं विक्रम लँडर चंद्रावर उतरलं तो भाग नेमका आहे तरी कसा?

Sep 10, 2019

आपलं विक्रम लँडर चंद्रावर उतरलं तो भाग नेमका आहे तरी कसा?

चंद्राच्या इथल्या पृष्ठभागावरच्या धुळीमध्ये विद्युतभार असलेले आणि रेडिएशन असलेले कण आहेत. लँडरच्या उपकरणांमध्ये इथली धूळ बसली तर यंत्र खराब होऊ शकतात.