Elec-widget

#कोल्हापूर कारागृह

कोल्हापूर कारागृहात नेणाऱ्या मुरूमाच्या डंपरमधून गांजा जप्त

महाराष्ट्रOct 7, 2017

कोल्हापूर कारागृहात नेणाऱ्या मुरूमाच्या डंपरमधून गांजा जप्त

चक्क मुरूम नेणाऱ्या डंपर मधूनच गांजा आणि मोबाईल जेलमध्ये नेण्याचा प्रकार उघडकीस आलाय.