Elec-widget

#कालिंका माता मंदिर

श्रद्धा की अंधश्रद्धा ?, काट्यावर झोपून बाबाचा अघोरी उपवास !

बातम्याMar 23, 2018

श्रद्धा की अंधश्रद्धा ?, काट्यावर झोपून बाबाचा अघोरी उपवास !

धारणी येथील कालिंका मातेच्या मंदिरातील पुजारी मनिराम बाबा यांनी चक्क बाबळीच्या झाडावरील काट्यावर झोपून उपवास सुरू केला