Home » photogallery » videsh » SOUTH AFRICAN VILLAGE KWAHLATH WITNESSING DIAMOND RUSH LOCALS DISCOVER UNIDENTIFIED STONES PHOTOS

इथल्या जमिनीत म्हणे हिरे सापडतायत! श्रीमंतीच्या मोहापायी खोदायला धावले हजारो लोक...

दक्षिण आफ्रिकेच्या क्वाह्लाथी (KwaHlathi ) गावात हजारो लोक खोदकामात गुंतले आहेत. इथे काही असे दगड सापडल्याचा दावा आहे, जे हिऱ्यासारखे दिसतात. देशभरातून कुदळ-फावडं घेऊन लोकांची झुंबड उडाली आहे. पाहा

  • |