Home » photogallery » technology » TOP TEN PHONES EMMITING MOST RADIATION CHECK YOUR MOBILE MHSY

तुमचाही मोबाईल धोकादायक यादीत आहे का? हे नक्की वाचा

स्मार्टफोनमधून निघणारे रेडिएशन ठराविक क्षमतेपेक्षा जास्त असेल तर अशा फोनमुळे गंभीर आजार होऊ शकतात. तुम्हीही तुमचा फोन धोकादायक आहे की नाही हे चेक करू शकता.

  • |