Home » photogallery » technology » HIS IS THE REASON WHY YOU NOT GET YOUR LOST MOBILE PHONE BECAUSE IMEI GET CHANGED AND SOFTWARE BY HACKER

चोरीच्या Mobile वर हॅकर्स करतात हे काम, म्हणून फोन होत नाही ट्रेस

पोलीस फोनचं लोकेशन ट्रेस करण्याचा प्रयत्न करतात, पण तेही कधी-कधी शक्य नसतं. त्याचं कारण आहे मोबाईलसोबत केले जाणारे 'खेळ.'

  • |