Home » photogallery » photo-gallery » WORLDS TALLEST GIRAFFE GUINNESS RECORD OF AUSTRALIAN FOREST MHPL

याला पाहता पाहता लचकेल मान; जगातला सर्वात उंच जिराफ

या जिराफाची गिनीज बुकमध्ये नोंद झाली आहे.

  • |