मराठी बातम्या » फोटोगॅलरी » फोटो गॅलरी » जगातल्या पहिल्या सोन्याच्या हॉटेलचे फोटो पाहिलेत का? एक रात्र राहण्यासाठी मोजावी लागेल एवढी किंमत

जगातल्या पहिल्या सोन्याच्या हॉटेलचे फोटो पाहिलेत का? एक रात्र राहण्यासाठी मोजावी लागेल एवढी किंमत

या देशात सुरू झालं जगातलं पहिलं सोन्याचं हॉटेल! किंमत वाचून डोळे चक्रावतील.