Home » photogallery » photo-gallery » USED PPE KIT MASK THROWN INTO RIVER CORONA VIRUS MHSP

धक्कादायक! वापरलेले PPE कीट फेकले उघड्यावर, PHOTOS मधून पाहा किती हा बेजबाबदारपणा

कोरोनाचा कहर सुरूच आहे. वापरलेले पीपीई कीट, मास्क संगमनेर येथील प्रवरा नदीपात्रात सोडल्याची धक्कादायक बाब समोर आली.

  • |