Home » photogallery » photo-gallery » TRANSPARENT PUBLIC TOILET IN JAPAN TOKYO TO ENSURE USERS KEEP IT CLEAN MHPL

अरेच्चा! चक्क सार्वजनिक ठिकाणीच उभारले Transparent Toilets

आपण घरातल्या घरातसुद्धा Transparent toilet कल्पनाही करू शकत नाही, मात्र सार्वजनिक ठिकाणीच असं टॉयेलट बांधण्यात आलं आहे.

  • |