Home » photogallery » photo-gallery » SALUTE ANAND MAHIDRAS CONTRIBUTION TO THIS GENEROUS COUPLE BY PROVIDING FOOD TO THE POOR INSTEAD OF BUYING A HOUSE MHMG

सॅल्यूट! घर घेण्याऐवजी गरीबांच्या अन्नाची केली सोय, या दानशूर जोडप्याला आनंद महिद्रांचा हातभार

मुंबईत घर घेण्यासाठी जमा केलेली रक्कम गरीबांना दोन वेळचं जेवायला मिळावं यासाठी देणं ही खूप मोठी गोष्ट आहे

  • |