Home » photogallery » photo-gallery » INDIA INDEPENDENT NEWS PUBLISED 15 AUGUST 1947 WORLD NEWSPAPER MHPL

जगातील प्रत्येक वृत्तपत्रावर 'स्वतंत्र भारत'; वाचा 15 ऑगस्ट, 1947 चा न्यूजपेपर

15 ऑगस्ट, 1947 ला जगातील प्रत्येक वृत्तपत्राच्या पहिल्या पानावर स्वतंत्र भारताची बातमी झळकली.

  • |