Home » photogallery » photo-gallery » GAP BETWEEN TWO TEETH DIASTEMA KNOW THE REASON MHPL

तुमच्याही समोरच्या दोन दातांमध्ये पोकळी आहे का? यासाठी कारणीभूत आहेत सवयी

दातांमध्ये पोकळी असल्यावर तशी समस्या उद्भवत नाही, मात्र अनेकांना सौंदर्यात बाधा असल्याचं वाटतं.

  • |