Home » photogallery » photo-gallery » GANESH CHATURTHI 2020 GANESHA SIGNIFICANCE AND MEANING OF BODY PARTS MHKK

बुद्धीची देवता असणाऱ्या गणरायाकडून 'या' गोष्टी नक्की शिकायला हव्यात

गणपती ही बुद्धीची देवता आहे त्यामुळे बुद्धी, तेज आणि नव चेतना आणि ऊर्जा मिळण्यासाठी गजाननाची मनोभावे पूजा केली जाते.

  • |