Home » photogallery » photo-gallery » ARTIFICIAL LEGS FITTED TO HANDICAPPED COW IN PUNE MHPL

कृत्रिम पायाने दिला आधार! पाहा कशी हिमतीने पुन्हा उभी राहिली पुण्यातील अपंग गाय

माणसांना कृत्रिम पाय लावल्याचं तुम्ही पाहिलं आहे, मात्र चक्क गायीलाही कृत्रिम पाय (Cow Artificial leg) लावण्यात आला आहे.

  • |