Home » photogallery » national » PANJAB NEPHEW TIED HIS 65 YEARS OLD UNCLE IN CHAINS WITH ANIMALS HRRM TRANSPG MHKK

PHOTOS: अमानुषतेचा कळस! वृद्ध काकाला जनावरांसोबत भाच्यानं बांधलं दावणीला

वडिलांसमान असलेल्या काकांना भाच्यानं साखळीनं बांधल्याचा लाजिरवाणा प्रकार घडला.

  • |