Home » photogallery » national » LAXALI DISTRICT OF JHARKHAND KHUNTI NOW FAMOUS FOR LEMON GRASS PLANT ONCE INFAMOUS FOR OPIUM PRODUCTION DRUGS MHAS

कधीकाळी अफूच्या शेतीमुळे होता कुख्यात; आता Lemon Grass च्या सुगंधामुळे आहे देशभर ख्याती

अस्सल देशी सुगंध हल्ली विदेशातही प्रसिद्ध होत आहेत, त्यातलाच एक Lemon Grass म्हणजे आपला गवती चहा. एक जिल्हा या Lemon Grass साठी देशभर प्रसिद्धी मिळवतोय. एके काळी नक्षलग्रस्त आणि अफूची शेती करणारा प्रदेश कसा बदलला पाहा Photos

  • |