Home » photogallery » national » A THAI FISHERMAN FINDS WHALE VOMIT THAT WAS WORTH ALMOST RS 11 CRORE AJ

समुद्रावर तरंगत आली 11 कोटींची उलटी, Yucks म्हणू नका, सोन्याहूनही आहे मौल्यवान! पाहा PHOTOs

एका मासेमाराला समुद्रात तरंगत आलेली अशी एक गोष्ट सापडली ज्यामुळे रातोरात तो कोट्यधीश झाला.

  • |