Home » photogallery » maharashtra » HEAVY RAINS PHOTOS CAUSED WALLS AND ROOFS COLLAPSE IN KALYAN MHSP

PHOTOS: क्षणात झालं होत्याचं नव्हतं..घरावरील छत उडाल्यानं शेवंताबाईंचा संसार उघड्यावर!

गावोगावी मासळीचा व्यवसाय करणाऱ्या शेवंताबाई गायकर यांच्या घरावर वादळी वाऱ्यानं झडप घातली.

  • |