Home » photogallery » lifestyle » WORKING WOMAN FOR MARRIAGE WHY BOY WANT MARRY TO WORKING WOMAN RELATIONSHIP MHPL

मुलगी नोकरी करणारीच हवी; लग्न करताना मुलाची का असते अशी अट?

अरेंज मॅरेज (Arranged marriage) करताना बहुतेक मुलांची आणि मुलाच्या कुटुंबाची एक अट असते, ती म्हणजे नोकरी करणारी मुलगी (Working woman) हवी.

  • |