Home » photogallery » lifestyle » WHY WE FORGET AND SLEEP MORE DURING EXAMS SD

परीक्षेच्या काळात का विसरायला होतं? जाणून घ्या शास्त्रीय कारणं

सगळे विद्यार्थी अभ्यासाला लागलेत. पण याच काळात सारखी झोप येते. काही आठवत नाही. यामागे आहे शास्त्रीय कारण.

  • |