Home » photogallery » lifestyle » SEX TALK PARENT TALK WITH CHILD HOW AND WHEN TO TALK WITH CHILD ABOUT SEX EDUCATION MHPL

पालकांनो, मुलांशी बोलण्यास उशीर नको; Sex Education देण्याची हीच ती योग्य वेळ

भारतात मुलांसमोर सेक्सचा (Sex) विषयही काढला जात नाही. मात्र तरीही इंटरनेटमुळे मुलांपासून काहीही लपून राहत नाही. त्यामुळे योग्य वयात मुलांशी पालकांनी याबाबत बोलायला हवं.  

  • |