Home » photogallery » lifestyle » SEA LIFE SEA CREATURES TRANSPARENT ANIMAL AK

बाबो! यांच्या शरीरातून तर आरपार दिसतं; काचेसारखे पारदर्शी असलेले जीव

असे बरेच जीव आहेत ज्यांची काचेसारखी पारदर्शी शरीररचना (transparent animal) म्हणजे रहस्यमयीच आहे.

  • |