Home » photogallery » lifestyle » OVER 2 LAKH PEOPLE IN HONG KONG LIVES IN COFFIN HOMES

6 फुटांच्या खोलीतच असतं किचन, टॉयलेट, बेडरूम; या प्रगत देशात Coffin Homes मध्ये असे जगतात लोक

6 फुटांच्या चिंचोळ्या घरात जेमतेम आडवं होऊन पाय पसरायला जागा असते, तिथे कुटुंब संसार थाटतात. म्हणायला श्रीमंत देशातल्या कॉफिन होम्समधलं हे जनावरांच्या कोंडवाड्यासारखं जगणं पाहून अंगावर शहारे येतील.

  • |