Home » photogallery » lifestyle » ON HONEYMOON A COUPLE GOT DRUNK AND PURCHASED A HOTEL

हनीमूनला गेलेल्या जोडप्याने नशेत विकत घेतले पूर्ण हॉटेल

सुरूवातीला १२ ग्लास रम प्यायले. नशेत बेधुंद झाल्यावर ज्या हॉटेलमध्ये थांबले होते तेच हॉटेल विकत घेतले

  • |