Home » photogallery » lifestyle » METALLIC STRIP PAPER PRINT CURRENCY TOTES TRANSPG MHAS

नोटांमध्ये धातूचा धागा का वापरतात? कसा वापरला जातो हा कोड?

तुम्ही भारतीय नोटांमध्ये एक आडवा धातूचा धागा पाहिला असेल. तुम्हाला अनेकदा वाटलं असेल की ही पद्धत कशी आणि का सुरू झाली?

  • |