Home » photogallery » lifestyle » IS YOUR CHILD HAVE NAIL BITE HABIT ADOPT THESE METHOD MHPL

तुमची मुलंही नखं चावतात का? अशी सोडवा त्यांची ही सवय

बहुतेक लहान मुलांना नखं चावण्याची सवय असते. मात्र वेळीच ही सवय सोडवली नाही तर मोठेपणीही कायम राहिलं.

  • |