Home » photogallery » lifestyle » IDENTIFY THIS METHOD WHEN BUYING SHOES ORIGINAL OR FAKE COMPANY TP

दाखवा हुशारी! खरेदी करताना ‘या’ ट्रिकने ओळखा बनावट शूज; होणार नाही फसवणूक

खूपवेळा हौसेने खरेदी केलेले ब्रॅन्डेड बूट (Brandes Shoes) बनावट निघतात आणि फसवणूक झाल्याने पैसे तर वाया जातातच शिवाय मनस्तापही होतो.

  • |