Home » photogallery » lifestyle » HUMAN DNA IS JUST 7 PERCENT UNIQUE FROM ITS ANCESTORS

: आपण आहोत सेम टू सेम! आधुनिक मानवाचा DNA या पूर्वजांपेक्षा केवळ 7 टक्के आहे वेगळा

आधुनिक मानवाचा डीएनए त्यांच्या वानर पूर्वजांच्या DNA पेक्षा फारसा वेगळा नाही, जगात केवळ 7 टक्के लोक असे आहेत ज्यांचे डीएनए या पूर्वजांशी जुळत नाहीत.

  • |