Home » photogallery » lifestyle » DIWALI 2020 LOW POLLUTION FIRECRACKERS FOR DIWAL MHKK

फटाके फोडताना घ्या काळजी, या फटाक्यांनी वायू आणि ध्वनी प्रदूषण होतं कमी

मंडळी प्रदूषणाचा धोका आपल्यालाच आहे. त्यामुळे जरा कमीपणा घेऊन असे फटाके फोडा ज्याने कमी प्रमाणात प्रदूषण होतं.

  • |