Home » photogallery » lifestyle » ACHARYA CHANKY CHANAKYA NITI WHO HAVE THESE 4 HABITS THEIR LIFE ALWAYS PASSES IN DIFFICULTY SUCCESS TP

अविचारी लोकांना असते संपत्तीची चणचण; लक्ष्मी कधीच नांदत नाही

आचार्य चाणक्य यांनी सांगितलेल्या नीतिनुसार लक्ष्मीची कृपा होण्यासाठी माणसाच्या अंगात तसे गुण असावे लागतात. अवगुणी लोकांवर लक्ष्मी रुसते.

  • |