Home » photogallery » lifestyle » 8 FOOD WHICH CONTAIN DANGEROUS TAPEWORM WHICH AFFECTED ON STOMACH AND BRAIN GH

8 पदार्थ खाताना काळजी घ्या! नाहीतर शरीरात घुसेल मेंदूवर परिणाम करणारा कीडा

टेपवॉर्म (TapeWarm) म्हटलं की फक्त कोबीच समोर येतो. त्यामुळे खूप लोक कोबी खात नाहीत. पण तुम्हाला माहिती आहे का फक्त कोबीच नाही तर आणखी काही पदार्थांमध्येही हा कीडा असतो.

  • |