Home » photogallery » coronavirus-latest-news » THE WORLD WILL HAVE TO FACE COVID 19 TILL 2024 EVEN IF THE CORONA IS VACCINE IN COMING MHAK

कोरोनाशी 2024 पर्यंत करावा लागेल सामना, लस येईल पण ती मिळणार का आपल्याला?

श्रीमंत देशांनी या लशींच्या उत्पादनाला सुरूवातही केली आहे. प्रचंड पैसा आणि तुलनेने कमी लोकसंख्या असल्याने या देशांनी आत्तापासूनच त्या लशींचं बुकिंग आणि साठवणूक सुरू केली आहे.

  • |