Home » photogallery » career » THE LIST OF 10 JOBS WHICH DOES NOT REQUIRE A UNIVERSITY DEGREE GH

Degree ची बिलकुल गरज नाही; विना पदवी लाखो रुपये पगार मिळणारी नोकरी

नोकरी करायची असेल तर पदवी (Degree) लागतेच, असा आपला समज असतो; पण काही क्षेत्रं अशी असतात, की जिथे तुमच्या डिग्रीपेक्षा कौशल्याला (Skill) जास्त महत्त्व असतं. अशाच काही विना डिग्री देखील मिळणाऱ्या नोकऱ्यांची (Jobs) माहिती घेऊ या, ज्या करण्यासाठी विद्यापीठाची डिग्री (University Degree) असण्याची गरज नाही.

  • |