मुंबई- ठाणे आणि कोकणातील विजयी उमेदवार

मुंबई- ठाणे आणि कोकणातील विजयी उमेदवार

मुंबई धारावी - वर्षा गायकवाड, काँग्रेस सायन-केळीवाडा - जगन्नाथ शेट्टी वडाळा - कालीदास कोळंबकर माहिम - नितीन सरदेसाई मनसे वरळी - सचिन आहिर शिवडी - बाळा नांदगावकर मनसे भायखाळा - मधु चव्हाण, काँग्रेस मलबार हिल - मघलप्रभात लोढा मुंबादेवी - अमिन पटोल, काँग्रेस कुलाबा -ऍनी शेखर, काँग्रेसबोरवली- गोपाळ शेट्टी,भाजपदहिसर - विनोद घोसाळकर, शिवसेना मागोठणे - प्रविण दरेकर, मनसे मुलुंड - सरदार तारासिंग, भाजप विक्रोळी - मंगेश सांगळे मनसे भाडूप - शिशिर शिंदे मनसे जोगेश्वरी - रविंद्र वायकर दिंडोशी कांदिवली पूर्व - रमेश ठाकूर , काँग्रेस दिंडोशी - राजहंस सिंग, काँग्रेसचारकोप - योगेस सागर, भाजप मालाड पश्चिम- अस्लम शेख , काँग्रेस गोरेगाव - सुभाष देसाई , शिवसेना वर्सोवा - बलदेव खोसा, काँग्रेस अंधेरी (प)- अशोक जाधव, काँग्रेस अंधेरी (पू.) - सुरेश शेट्टी, काँग्रेस विलेपार्ले - कृषणा हेगडे, काँग्रेस चांदिवली- मोहम्मद आरीफ खान, काँग्रेस घटकोपर (पू)- प्रकाश मेहता, भाजप घाटकोपर (प) - राम कदम मनसे मानखुर्द - अबु आझमी, समाजवादी पक्ष अणुशक्ती नगर- नबाब मलीक, राष्ट्रवादी काँग्रेस चेंबुर - चंद्रकांत हंडोरे, काँग्रेस कुर्ला - मिलिंद कांबळे राष्ट्रवादी कलिना- कृपाशंकर सिंग, काँग्रेस वांद्रे (पू.)- बाळा सावंत, शिवसेना वांद (प.)- ओवळ माजिवडा - प्रताप सरनाईक शिवसेना कोपरी- पाचपाखडी एकनाथ शिंदे शिवसेना ठाणे - राजन विचारे, शिवसेना मुंब्रा- कळवा- जितेंद्र आव्हाड, राष्ट्रवादी काँग्रेस ऐरोली - संदीप नाईक ,राष्ट्रवादी काँग्रेसबेलापूर - गणेश नाईक राष्ट्रवादी काँग्रेसमिरा- भाईंदर - गिल्बर्ट मंडोसा राष्ट्रवादी काँग्रेस भिवंडी ग्रामीण विष्णू सवरा, भाजपभिवंडी (पू.)अबू आझमी, समाजवादी पक्षभिवंडी (प.)रशीद अब्दुल, समाजवादी पार्टीशहापूर - दौलत दरोडा, शिवसेना कल्याण (प.) - प्रकाश भोईर, मनसे मुरबाड - किसन कथोरे, राष्ट्रवादी काँग्रेस अंबरनाथ - डॉ. बालाजी किणीकर, शिवसेना उल्हासनगर - कुमार अयलानी, भाजप कल्याण (पू) - गणपत गायकवाड, अपक्ष कल्याण ग्रामीण - रमेश पाटील, मनसे डोंबिवली - रविंद्र चव्हाण, भाजप डहाणू- राजाराम ओझरे, सीपीआयविक्रमगड (रा) - चिंतामण वनगा, भाजप पालघर (रा)- राजेंद्र गावित, काँग्रेस बोईसर (रा)- नाही नालासोपारा - क्षितीज ठाकूर, अपक्ष वसई - विवेक पंडित, अपक्ष कोकणरायगड जिल्हापनवेल : प्रशांत ठाकूर (काँग्रेस)पेण : धैर्यशील पाटील (शेकाप)कर्जत : सुरेशभाऊ लाड (राष्ट्रवादी काँग्रेस)अलिबाग : मीनाक्षी पाटील (शेकाप)श्रीवर्धन : सुनील तटकरे (राष्ट्रवादी काँग्रेस)उरण : विवेकानंद पाटील (वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया)महाड : भरत गोगावले (शिवसेना)रत्नागिरी जिल्हादापोली : सूर्यकांत दळवी (शिवसेना)गुहागर : भास्कर जाधव (राष्ट्रवादी काँग्रेस)चिपळूण, संगमेश्वर - रत्नागिरी : उदय सामंत (राष्ट्रवादी काँग्रेस)राजापूर : राजन साळवी (शिवसेना)सिंधुदुर्ग जिल्हाकणकवली : प्रमोद जठार (भाजप)कुडाळ : नारायण राणे (काँग्रेस)सावंतवाडी : दीपक केसरकर (राष्ट्रवादी काँग्रेस)

  • Share this:

मुंबई धारावी - वर्षा गायकवाड, काँग्रेस सायन-केळीवाडा - जगन्नाथ शेट्टी वडाळा - कालीदास कोळंबकर माहिम - नितीन सरदेसाई मनसे वरळी - सचिन आहिर शिवडी - बाळा नांदगावकर मनसे भायखाळा - मधु चव्हाण, काँग्रेस मलबार हिल - मघलप्रभात लोढा मुंबादेवी - अमिन पटोल, काँग्रेस कुलाबा -ऍनी शेखर, काँग्रेसबोरवली- गोपाळ शेट्टी,भाजपदहिसर - विनोद घोसाळकर, शिवसेना मागोठणे - प्रविण दरेकर, मनसे मुलुंड - सरदार तारासिंग, भाजप विक्रोळी - मंगेश सांगळे मनसे भाडूप - शिशिर शिंदे मनसे जोगेश्वरी - रविंद्र वायकर दिंडोशी कांदिवली पूर्व - रमेश ठाकूर , काँग्रेस दिंडोशी - राजहंस सिंग, काँग्रेसचारकोप - योगेस सागर, भाजप मालाड पश्चिम- अस्लम शेख , काँग्रेस गोरेगाव - सुभाष देसाई , शिवसेना वर्सोवा - बलदेव खोसा, काँग्रेस अंधेरी (प)- अशोक जाधव, काँग्रेस अंधेरी (पू.) - सुरेश शेट्टी, काँग्रेस विलेपार्ले - कृषणा हेगडे, काँग्रेस चांदिवली- मोहम्मद आरीफ खान, काँग्रेस घटकोपर (पू)- प्रकाश मेहता, भाजप घाटकोपर (प) - राम कदम मनसे मानखुर्द - अबु आझमी, समाजवादी पक्ष अणुशक्ती नगर- नबाब मलीक, राष्ट्रवादी काँग्रेस चेंबुर - चंद्रकांत हंडोरे, काँग्रेस कुर्ला - मिलिंद कांबळे राष्ट्रवादी कलिना- कृपाशंकर सिंग, काँग्रेस वांद्रे (पू.)- बाळा सावंत, शिवसेना वांद (प.)- ओवळ माजिवडा - प्रताप सरनाईक शिवसेना कोपरी- पाचपाखडी एकनाथ शिंदे शिवसेना ठाणे - राजन विचारे, शिवसेना मुंब्रा- कळवा- जितेंद्र आव्हाड, राष्ट्रवादी काँग्रेस ऐरोली - संदीप नाईक ,राष्ट्रवादी काँग्रेसबेलापूर - गणेश नाईक राष्ट्रवादी काँग्रेसमिरा- भाईंदर - गिल्बर्ट मंडोसा राष्ट्रवादी काँग्रेस भिवंडी ग्रामीण विष्णू सवरा, भाजपभिवंडी (पू.)अबू आझमी, समाजवादी पक्षभिवंडी (प.)रशीद अब्दुल, समाजवादी पार्टीशहापूर - दौलत दरोडा, शिवसेना कल्याण (प.) - प्रकाश भोईर, मनसे मुरबाड - किसन कथोरे, राष्ट्रवादी काँग्रेस अंबरनाथ - डॉ. बालाजी किणीकर, शिवसेना उल्हासनगर - कुमार अयलानी, भाजप कल्याण (पू) - गणपत गायकवाड, अपक्ष कल्याण ग्रामीण - रमेश पाटील, मनसे डोंबिवली - रविंद्र चव्हाण, भाजप डहाणू- राजाराम ओझरे, सीपीआयविक्रमगड (रा) - चिंतामण वनगा, भाजप पालघर (रा)- राजेंद्र गावित, काँग्रेस बोईसर (रा)- नाही नालासोपारा - क्षितीज ठाकूर, अपक्ष वसई - विवेक पंडित, अपक्ष कोकणरायगड जिल्हापनवेल : प्रशांत ठाकूर (काँग्रेस)पेण : धैर्यशील पाटील (शेकाप)कर्जत : सुरेशभाऊ लाड (राष्ट्रवादी काँग्रेस)अलिबाग : मीनाक्षी पाटील (शेकाप)श्रीवर्धन : सुनील तटकरे (राष्ट्रवादी काँग्रेस)उरण : विवेकानंद पाटील (वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया)महाड : भरत गोगावले (शिवसेना)रत्नागिरी जिल्हादापोली : सूर्यकांत दळवी (शिवसेना)गुहागर : भास्कर जाधव (राष्ट्रवादी काँग्रेस)चिपळूण, संगमेश्वर - रत्नागिरी : उदय सामंत (राष्ट्रवादी काँग्रेस)राजापूर : राजन साळवी (शिवसेना)सिंधुदुर्ग जिल्हाकणकवली : प्रमोद जठार (भाजप)कुडाळ : नारायण राणे (काँग्रेस)सावंतवाडी : दीपक केसरकर (राष्ट्रवादी काँग्रेस)

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

Tags:
First Published: Oct 22, 2009 03:34 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading