मराठी बातम्या /बातम्या /बातम्या /

शिवमणी विरुद्ध ढोलपथक

शिवमणी विरुद्ध ढोलपथक

22 सप्टेंबरशिवसेनेने आज गणेशत्सवा निमित्त मुंबईत शिवमणी आणि समर्थ ढोलपथकाच्या जुगलबंदीचा कार्यक्रम आयोजित केला होता.

22 सप्टेंबरशिवसेनेने आज गणेशत्सवा निमित्त मुंबईत शिवमणी आणि समर्थ ढोलपथकाच्या जुगलबंदीचा कार्यक्रम आयोजित केला होता.

22 सप्टेंबरशिवसेनेने आज गणेशत्सवा निमित्त मुंबईत शिवमणी आणि समर्थ ढोलपथकाच्या जुगलबंदीचा कार्यक्रम आयोजित केला होता.

22 सप्टेंबर

शिवसेनेने आज गणेशत्सवा निमित्त मुंबईत शिवमणी आणि समर्थ ढोलपथकाच्या जुगलबंदीचा कार्यक्रम आयोजित केला होता.

First published: