Home /News /maharashtra /

राज्यातील कोरोनाची दुसरी लाट ओसरतेय! आजही बाधितांपेक्षा कोरोनामुक्त होणाऱ्यांची संख्या अधिक

राज्यातील कोरोनाची दुसरी लाट ओसरतेय! आजही बाधितांपेक्षा कोरोनामुक्त होणाऱ्यांची संख्या अधिक

Maharashtra Coronavirus cases decreased: राज्यात आजही कोरोना बाधितांच्या संख्येपेक्षा कोरोनामुक्त होणाऱ्यांची संख्या अधिक असल्याचं पहायला मिळत आहे.

  मुंबई, 14 मे: महाराष्ट्रातील (Maharashtra) कोरोनाची दुसरी लाट (Coronavirus second wave) ओसरत असल्याचं चित्र दिसत आहे. कारण, कोरोना बाधितांच्या संख्येत सातत्याने घसरण होत आहे आणि त्याच दरम्यान कोरोनामुक्त होणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होताना दिसत आहे. राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाणही हळूहळू वाढत (recovery rate increasing) आहे. कोरोनामुक्त होणाऱ्यांची संख्या सातत्याने वाढत असल्याने राज्यातील जनतेला एक मोठा दिलासा मिळाला आहे. आज राज्यात 53,249 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली आहे. राज्यात आजपर्यंत एकूण 47,07,980 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली आहे. यामुळे राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण 88.68 टक्के इतके झाले आहे. सध्या राज्यात एकूण 5,19,254 सक्रिय रुग्ण आहेत. सध्या राज्यात 34,82,425 व्यक्ती होमक्वारंटाईनमध्ये आहेत तर 28,312 व्यक्ती संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत. आज राज्यात 39,923 नवीन रुग्णांचे निदान झाले आहे. राज्यात आज 695 कोरोना बाधितांचा मृत्यू झाल्याची नोंद झाली आहे. यापैकी 311 मृत्यू हे मागील 48 तासातील तर 142 मृत्यू हे मागील आठवड्यातील आहेत. उर्वरित 242 मृत्यू हे एक आठवड्यापेक्षा अधिक कालावधीपूर्वीचे आहेत. राज्यातील मृत्यू दर 1.5 टक्के इतका आहे. सर्वाधिक सक्रिय रुग्ण कुठल्या जिल्ह्यात? पुणे जिल्हा - 96028 सक्रिय रुग्ण नागपूर जिल्हा - 40496 सक्रिय रुग्ण मुंबई - 35843 सक्रिय रुग्ण ठाणे - 31526 सक्रिय रुग्ण राज्यातील एकूण सक्रिय रुग्ण - 5,19,254
  अ.क्र जिल्हा महानगरपालिका बाधित रुग्ण मृत्यू
  दैनंदिन एकूण दैनंदिन एकूण
  मुंबई महानगरपालिका १६६० ६८४८४५ ६२ १४१०२
  ठाणे ४१८ ९३७८५ २५ १२९८
  ठाणे मनपा ३३४ १२८९३१ १७४७
  नवी मुंबई मनपा २२८ १०५८४८ ११ १४५८
  कल्याण डोंबवली मनपा ६०२ १३५९४३ १९ १४४६
  उल्हासनगर मनपा ६५ १९८९५ ४४६
  भिवंडी निजामपूर मनपा २२ १०५९४ ४१६
  मीरा भाईंदर मनपा १८७ ५१३५३ ८३२
  पालघर ३९६ ४०८९० ३७२
  १० वसईविरार मनपा ३८५ ६५४०६ ९२९
  ११ रायगड ६३१ ७५८२१ १६ १४१३
  १२ पनवेल मनपा २१० ६१४०९ ९९०
  ठाणे मंडळ एकूण ५१३८ १४७४७२० १५६ २५४४९
  १३ नाशिक १३९५ १३४१८७ १७ १७९१
  १४ नाशिक मनपा ११०३ २१९२१० १८ १९६५
  १५ मालेगाव मनपा ९६७९ २२५
  १६ अहमदनगर २९५८ १५९०४८ १२ १५२८
  १७ अहमदनगर मनपा २४५ ५९११२ ८७६
  १८ धुळे १७० २३७१५ २६५
  १९ धुळे मनपा १३९ १८१२७ २३१
  २० जळगाव ६८५ ९९९६७ १६२६
  २१ जळगाव मनपा ७५ ३०८७३ ५२६
  २२ नंदूरबार १५७ ३७६४९ १९ ७२३
  नाशिक मंडळ एकूण ६९३२ ७९१५६७ ८२ ९७५६
  २३ पुणे ३१७२ २५९३०० २१ २७५७
  २४ पुणे मनपा १९३९ ४६९९३५ ५९६५
  २५ पिंपरी चिंचवड मनपा १०४४ २३३८५८ १५४०
  २६ सोलापूर २०७० १०५०९० ५९ १९०२
  २७ सोलापूर मनपा १२८ ३०५५१ १३ १२७०
  २८ सातारा २०४८ १३२६५४ १३ २५५८
  पुणे मंडळ एकूण १०४०१ १२३१३८८ ११५ १५९९२
  २९ कोल्हापूर १२११ ६३५०८ १५५९
  ३० कोल्हापूर मनपा ३१० २३९९२ ४९७
  ३१ सांगली १२२७ ७३८७४ १० १५६३
  ३२ सांगली मिरज कुपवाड मनपा १३२ २८७४४ ७८१
  ३३ सिंधुदुर्ग ४२५ १९२९१ ४५९
  ३४ रत्नागिरी ९५५ ३४१८१ २० ६६३
  कोल्हापूर मंडळ एकूण ४२६० २४३५९० ५३ ५५२२
  ३५ औरंगाबाद ४५१ ४९६७२ १८ ६६७
  ३६ औरंगाबाद मनपा ३३३ ८८५९९ १५५२
  ३७ जालना ९९१ ५३५४० ८१६
  ३८ हिंगोली २०० १६२४८ १२ २५३
  ३९ परभणी ४९१ २८८७३ ४२८
  ४० परभणी मनपा १०५ १७३०२ ३२३
  औरंगाबाद मंडळ एकूण २५७१ २५४२३४ ४० ४०३९
  ४१ लातूर ४०६ ६२३१० १४ १०१८
  ४२ लातूर मनपा १३५ २१७७९ ४२८
  ४३ उस्मानाबाद ६१० ४८५९७ ११५३
  ४४ बीड ११०२ ७३४९५ ३७ १३३७
  ४५ नांदेड १२६ ४४३६२ १० ११४३
  ४६ नांदेड मनपा ६७ ४३१३३ ७९१
  लातूर मंडळ एकूण २४४६ २९३६७६ ७५ ५८७०
  ४७ अकोला ४१५ १८५०५ २७४
  ४८ अकोला मनपा २४२ २९८८५ ४७८
  ४९ अमरावती ९९४ ३७०४३ १९ ६६३
  ५० अमरावती मनपा ७६ ३९६५३ ४८४
  ५१ यवतमाळ ७५२ ६३८३६ ११७७
  ५२ बुलढाणा ११५२ ६७३१२ १३ ४४०
  ५३ वाशिम ५९४ ३३८५४ १० ४३०
  अकोला मंडळ एकूण ४२२५ २९००८८ ५६ ३९४६
  ५४ नागपूर ७६७ १२१५११ २० १४५५
  ५५ नागपूर मनपा १३५२ ३५४६४६ ५४ ४४५१
  ५६ वर्धा ४७६ ५२८७२ ७१३
  ५७ भंडारा १०४ ५७३०७ ५९३
  ५८ गोंदिया १३७ ३८४५० १४ ४१०
  ५९ चंद्रपूर ५१७ ५२१८२ १८ ६५२
  ६० चंद्रपूर मनपा ३५३ २७२५५ ३२०
  ६१ गडचिरोली २४४ २५५८३ २६६
  नागपूर एकूण ३९५० ७२९८०६ ११८ ८८६०
  इतर राज्ये /देश १४६ ११८
  एकूण ३९९२३ ५३०९२१५ ६९५ ७९५५२
  आज कुठल्या विभागात किती रुग्ण?  ठाणे विभाग - 5138 नाशिक विभाग - 6932 पुणे विभाग - 10401 कोल्हापूर विभाग - 4260 औरंगाबाद विभाग - 2571 लातूर विभाग - 2446 अकोला विभाग - 4225 नागपूर विभाग - 3950 एकूण - 39923
  Published by:Sunil Desale
  First published:

  Tags: Coronavirus, Maharashtra

  पुढील बातम्या