नोटांमध्ये धातूचा धागा का वापरतात? कसा वापरला जातो हा कोड?