आत्महत्येपूर्वी पूजा चव्हाणने शेअर केले हे फोटो, बोलक्या फोटोंमधून काहीतरी सांगण्याचा होता प्रयत्न?