#TRPमीटर : 'स्वराज्यरक्षक संभाजी'ची लोकप्रियता वाढली पण कुणाची कमी झाली पाहा...