PHOTOS : 29 जणांचा मृत्यू झालेली बस काढली दरीतून बाहेर