अण्णांना रशियातून पाठिंबा

24 ऑगस्टजगभरात पसरलेले भारतीय अण्णांला पाठिंबा देत आहे. पण अशीच एक शांतता पूर्ण सभा झाली रशिया मध्ये. जवळ जवळ शंभर रशियन नागरिक एकत्र आले आपला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी. भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील या आंदोलनात सामिल होण्यासाठी त्यांनी अण्णांच्या प्रकृतीसाठी प्रार्थना ही केली.

आईबीएन लोकमत

Your browser doesn't support HTML5 video.

24 ऑगस्ट

जगभरात पसरलेले भारतीय अण्णांला पाठिंबा देत आहे. पण अशीच एक शांतता पूर्ण सभा झाली रशिया मध्ये. जवळ जवळ शंभर रशियन नागरिक एकत्र आले आपला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी. भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील या आंदोलनात सामिल होण्यासाठी त्यांनी अण्णांच्या प्रकृतीसाठी प्रार्थना ही केली.

Trending Now